SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
17.12.2022
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2018
17.12.2022
Návrh – Dodatok č.1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom ….
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Návrh – Dodatok č.1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom ….
17.12.2022
Návrh rozpočtu 2021 – 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Návrh rozpočtu 2021 – 2023
17.12.2022
žiadosť o súhlas na výrub dreviny – zverejnenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov žiadosť o súhlas na výrub dreviny – zverejnenie
17.12.2022
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny – Zverejnenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Žiadosť o súhlas na výrub dreviny – Zverejnenie
17.12.2022
Oznámenie o výsledku OVS
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Oznámenie o výsledku OVS
17.12.2022
Zmeny a doplny č. 2 Územného plánu obce Podolie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Zmeny a doplny č. 2 Územného plánu obce Podolie
17.12.2022
Pozvánka na OZ 4.9.2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Pozvánka na OZ 4.9.2020
17.12.2022
Zmluva o nadstavbe OcÚ a MŠ – Návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Zmluva o nadstavbe OcÚ a MŠ – Návrh
17.12.2022
Zmluva o nájme – Návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Zmluva o nájme – Návrh
17.12.2022
OVS – Prenájom strechy OcÚ a MŠ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov OVS – Prenájom strechy OcÚ a MŠ
17.12.2022
ZÁMER – predaj obecného pozemku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov ZÁMER – predaj obecného pozemku
17.12.2022
Záverečný účet obce za rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Záverečný účet obce za rok 2019
17.12.2022
Plán udržateľnej mobility TSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Plán udržateľnej mobility TSK
17.12.2022
Záverečný účet obce za rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Záverečný účet obce za rok 2019
17.12.2022
Úroveň vytriedenia KO za rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Úroveň vytriedenia KO za rok 2019
17.12.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve (1)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve (1)
17.12.2022
Zverejnenie email. adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Zverejnenie email. adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie
17.12.2022
Dodatok k VZN 1/2018 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Dodatok k VZN 1/2018 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
17.12.2022
VZN 2/2019 – miestne dane a poplatky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov VZN 2/2019 – miestne dane a poplatky
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Očkov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:30
  • Ut: 7:00 - 15:30
  • St: 7:00 - 16:00
  • Št: 7:00 - 15:30
  • Pi: 7:00 - 12:00
  • Poz: Obedná prestávka 12:00 – 12:30