SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Triedenie odpadu

Triedený zber komunálneho odpadu

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného odpadu

triedenie_odpadu
Vyberte druh triedeného odpadu:
Patrí
  • obaly zo sladkostí
  • voskový papier
  • drôtené sklo
  • sklobetón
  • plastové rámy z okien
  • obuv
  • polystyrén
  • molitan
  • guma
  • plienky
  • kovové a plastové súčiastky
  • celofán
  • auto sklo
  • zrkadlá
  • keramika
  • obaly znečistené potravinami
Nepatrí
  • elektro
  • oleje
  • papier
  • kovy
  • plasty
  • BIO odpad
  • stavebný odpad
  • nebezpečné odpady
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Očkov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:30
  • Ut: 7:00 - 15:30
  • St: 7:00 - 16:00
  • Št: 7:00 - 15:30
  • Pi: 7:00 - 12:00
  • Poz: Obedná prestávka 12:00 – 12:30