SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Postup pripojenia na verejnú kanalizáciu

POSTUP AKO SA PRIPOJIŤ NA KANALIZÁCIU:

1.      OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY – na obecnom úrade Očkov
- na prípravu domových kanalizačných prípojok musíte mať súhlas od stavebného úradu (Obec Očkov) - ohlásenie drobnej stavby. Upozorňujeme však, že samotné prepojenie domovej kanalizácie s verejnou kanalizáciou môže byť až po povolení prevádzkovateľa (TAVOS, a.s.)

Čo potrebujete?
a) žiadosť ohlásenia drobnej stavby
b) vyhlásenie kvalifikovanej osoby - stavebný dozor (vyhlásenie je v žiadosti)
c) jednoduchý situačný nákres
(zakresliť ako bude vybudovaná prípojka do mapky aj s revíznou šachtou)
d) jednoduchý technický opis stavby (dĺžky, priemery potrubia, osadenie revíznej šachty, zásyp a pod.)
e) list vlastníctva - stačí vytlačiť z katasterportálu (viď priložený link)

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?pos=48.800000,19.530000,8

 

* ak by ste si nevedeli sami pomôcť, treba sa obrátiť na Obecný úrad a my Vám s tým radi pomôžeme.

2.      ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE – TAVOS, a.s.
- každá domácnosť si musí okrem drobnej stavby podať aj ŽIADOSŤ o pripojenie (príloha). To je pre TAVOS. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť buď na OcÚ Očkov alebo si ju môžete stiahnuť z webstránky obce alebo TAVOSu (viď. príloha). Vyplnenú žiadosť je potrebné priniesť k nám na OcÚ aj s potrebnými prílohami:
a) jednoduchý situačný nákres, kde bude zakreslená nehnuteľnosť, revízna šachta a potrubie - 
ten istý nákres ako pri vybavovaní drobnej stavby
b) list vlastníctva
c) kópia ohlásenia drobnej stavby - 
keď vám vydáme oznámenie o drobnej stavbe, tak ho doložíme k tejto žiadosti

d) dohoda spoluvlastníkov – vyplniť len v prípade, ak je viac spoluvlastníkov nehnuteľnosti

 

Všetky potrebné dokumenty nájdete v prílohách.

 Na obecný úrad môžete priniesť všetky potrebné dokumenty z bodu 1 aj z bodu 2 naraz a obecný úrad zabezpečí zaslanie dokumentov do Tavosu elektronicky za Vás. 

 

Ak potrebujete pomôcť s vypracovaním dokumentácie, najmä starší občania, tak stačí zavolať na OcÚ 032/7794821 a radi Vám pomôžeme s vypracovaním a vybavením všetkých potrebných dokumentov.
Rovnaký postup je aj pri vybavovaní vodovodného pripojenia s tým rozdielom, že je potrebná žiadosť o pripojenie na verejný vodovod od spoločnosti TVK a.s. (viď v prílohe)

 

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Očkov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:30
  • Ut: 7:00 - 15:30
  • St: 7:00 - 16:00
  • Št: 7:00 - 15:30
  • Pi: 7:00 - 12:00
  • Poz: Obedná prestávka 11:30 - 12:00, okrem piatku