SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2022
Názov Zoznam zaregistrovanych kandidatov predseda VUC
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
10.6.2024
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie v Očkove z volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa 8.6.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Názov Zápisnica Okrskovej volebnej komisie v Očkove z volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa 8.6.2024
10.6.2024
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.6.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.6.2024
23.5.2024
Záverečný účet obce za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2024
Názov Záverečný účet obce za rok 2023
Popis Záverečný účet obce Očkov za rok 2023
15.5.2024
Zámer predať pozemok obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2024
Dátum zvesenia 30.5.2024
Názov Zámer predať pozemok obce
30.4.2024
VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Očkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.4.2024
Dátum zvesenia 16.5.2024
Názov VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Očkov
26.4.2024
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
12.4.2024
Návrh VZN č. 2/2024 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Očkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.4.2024
Dátum zvesenia 28.4.2024
Názov Návrh VZN č. 2/2024 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Očkov
7.4.2024
Zápisnica OkVk v Očkove z volieb Prezidenta SR 2024 - II. kolo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2024
Názov Zápisnica OkVk v Očkove z volieb Prezidenta SR 2024 - II. kolo
25.3.2024
Zápisnica OkVk v Očkove z volieb Prezidenta SR 2024 - I. kolo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Názov Zápisnica OkVk v Očkove z volieb Prezidenta SR 2024 - I. kolo
11.3.2024
Výkaz o odpadoch za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2024
Názov Výkaz o odpadoch za rok 2023
11.3.2024
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2024
Názov Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023
28.2.2024
Čerpanie rozpočtu 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2024
Názov Čerpanie rozpočtu 2023
5.2.2024
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.2.2024
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
23.1.2024
NÁVRH VZN č.1/2024 o určení pravidiel predaja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.1.2024
Dátum zvesenia 7.2.2024
Názov NÁVRH VZN č.1/2024 o určení pravidiel predaja
18.12.2023
Rozpočet obce Očkov 2024-2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.12.2023
Názov Rozpočet obce Očkov 2024-2026
Popis Rozpočet obce Očkov na rok 2024 a výhľadom na rok 2025 a 2026
28.11.2023
Dodatok č. 1 ku VZN obce č. 3/2022 -NÁVRH
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Názov Dodatok č. 1 ku VZN obce č. 3/2022 -NÁVRH
Popis V prílohe zverejňujeme NÁVRH Dodatku č. 1 ku VZN obce č. 3/2022 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Očkov.
28.11.2023
Dodatok č. 1 ku VZN obce č. 2/2022 -NÁVRH
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Názov Dodatok č. 1 ku VZN obce č. 2/2022 -NÁVRH
Popis V prílohe zverejňujeme NÁVRH Dodatku č. 1 ku VZN obce č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
28.11.2023
Dodatok č. 1 ku VZN obce č.1/2022 - NÁVRH
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Názov Dodatok č. 1 ku VZN obce č.1/2022 - NÁVRH
Popis V prílohe zverejňujeme NÁVRH Dodatku č. 1 ku VZN obce č. 1/2022 o miestnej dani z nehnuteľností.
28.11.2023
Rozpočet obce Očkov 2024-2026 - NÁVRH
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2023
Názov Rozpočet obce Očkov 2024-2026 - NÁVRH
Popis V prílohe zverejňujeme návrh Rozpočtu obce Očkov na rok 2024 s výhľadom na rok 2025 až 2026.
30.5.2023
Záverečný účet - návrh 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.5.2023
Názov Záverečný účet - návrh 2022
Popis V prílohe zverejňujeme Záverečný účet za rok 2022 - aj s jeho prílohami.
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Očkov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:30
  • Ut: 7:00 - 15:30
  • St: 7:00 - 16:00
  • Št: 7:00 - 15:30
  • Pi: 7:00 - 12:00
  • Poz: Obedná prestávka 11:30 - 12:00, okrem piatku