SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Upozornenie - do kontajnera na drevený odpad je zakázané vyhadzovať burinu a zeleň, ktorá neobsahuje drevo

Upozorňujeme a apelujeme na občanov, že do kontajnera na drevený odpad, ktorý je umiestnený pred obecným úradom, je zakázané vyhadzovať burinu a zeleň, ktorá neobsahuje drevo.

Obec bola napomenutá zo strany poskytovateľa kontajnera na drevený odpad, že kontajner vždy obsahuje také predmety, burinu a zeleň, ktorá do kontajnera nepatrí. V prípade, že sa v kontajneri budú nachádzať aj naďalej predmety, ktoré tam nepatria, kontajner obci už nebude poskytovaný.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Očkov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:00 - 15:30
  • Ut: 7:00 - 15:30
  • St: 7:00 - 16:00
  • Št: 7:00 - 15:30
  • Pi: 7:00 - 12:00
  • Poz: Obedná prestávka 11:30 - 12:00, okrem piatku